Campania interregională ”Un viitor comun în Europa” este derulată în anul 2022, de Centrul Europe Direct Maramureș în parteneriat internațional cu Centrele Europe Direct din Panevėžys din Lituania și Jasz-Nagykun-Szolnok din Ungaria. 

ACTIVITĂȚILE sunt organizate de Consiliul Județean Maramureș, entitate afiliată în proiect, în baza relațiilor de cooperare cu regiuni înfrățite, iar campania interregioală din acest an este dedicată Anului European al Tineretului 2022:

I. Portofoliu de mesaje privind viitorul UE ”Viitorul Europei din perspectiva tinerilor” mesaje care exprimă așteptări pe care le au tinerii de la viitorul UE, implicarea în proiectarea politicilor de tineret, acțiuni prioritare pentru dezvoltarea personală, socială și profesională, măsuri incluzive pentru tinerii care fac parte din grupuri vulnerabile și implicarea acestora să devină cetățeni activi. Va fi realizat un portofoliu de mesaje în RO-HU-LT-EN care va fi popularizat pe social media.

  • Opiniile și propunerile cu privire la un viitor mai bun în Europa, pot fi transmise prin completarea unui scurt chestionar disponibil la linkul: https://forms.gle/DEE4yj5UnT8Z1FwZ6

 

II. Concurs de colaje foto ”Regiunea mea în Europa – expoziție de colaje foto realizate de școli/ONG-uri de tineret, care să promoveze regiunea din care fac parte prin:

  • ilustrarea atracțiilor ecologice din zonă și implicarea tinerilor în comunitate,
  • prezentarea obiectivelor locale ce pun respectiva regiune pe harta Europei,
  • prezentarea obiectivelor ce au fost puse în valoare cu ajutorul unor finanțări europene.

Câștigătorii vor fi deciși prin vot online (premiul de audiență) și de către un juriu desemnat din partea organizatorilor. 

III. Catalog de expresii utile ”E-Util pentru tineri” – realizat cu prilejul Zilei Europene a Limbilor – 26 septembrie, cu implicarea elevilor și școlilor din cele 3 regiuni. Fiecare partener va propune un portofoliu de expresii utile în limba fiecărei regiuni participante, astfel ca tinerii să poată interacționa, dar și pentru a stimula schimburile lingvistice. Catalogul va fi realizat în limbile RO-HU-LT-EN și va fi ilustrat cu colajele foto de la Concursul ”Regiunea mea în Europa”.  

Atelierul ”EUropa pentru TINEri” – va fi organizat în perioada noiembrie – decembrie 2022 și va reuni participanți la campania interregională pentru a sintetiza rezultatele celor 3 acțiuni din cadrul campaniei interregionale, precum și pentru a face un bilanț al Anului European al Tineretului 2022. Vor fi acordate premiile pentru Concursul ”Regiunea mea în Europa”, precum și premiile de cooperare interregională pentru implicarea în campania ”Un viitor comun în Europa”. 

The INTERREGIONAL CAMPAIGN ”Building together our future” is organized in 2022, by Europe Direct Maramures Centre in international partnership with Europe Direct Centres from Panevėžys (Lithuania) and Szolnok (Hungary), based on the cooperation with twin regions of Maramures County Council (affiliated entity in the project).

Foreseen ACTIVITIES, dedicated to the European Year of Youth 2022:

I. Portfolio of messages regarding the future of EU ”Youth-Messages for the Future of Europe” expressing the youth expectations about their future in EU, involvement in setting up youth politics, priority actions regarding their personal, professional and social development, inclusive measures for vulnerable youth to increase participatory activities. A portfolio of messages will be set up in RO-HU-LT-EN languages, to be published on social media. 

 

II. Photo Collage Contest “My Region Stands Out in Europe” – photo collages exhibition prepared by youth from schools/NGOs, promoting their region by:

  • showcasing natural attractions and resources and youth involvement in community;
  • promoting local attractions that put the region on the map of Europe;
  • presenting objectives that have been put in value within different EU supporting schemes.

The winners will be selected by online voting (audience prize) and by a jury formed by the organizers.

III. Guide of useful expressions ”E-Useful for Youth” – On the occasion of EU Language Day – 26th of September, an online catalogue of daily useful expressions for youth will be set up with contributions of students and schools from each regions. Each partner will propose a portfolio of expressions in their native language and English to be included in the catalogue, so that youth can use it for interaction and language exchanges. The catalogue will be a collection of common expressions in RO-HU-LT-EN and will be illustrated with photo collages from the ContestMy Region Stands Out in Europe”. 

Workshop ”EUrope 4 YOUth” will be conducted by a facilitator in English, between November – December 2022, reuniting interregional campaign participants as to sum up the results of the actions of the 2022 campaign and of the EU Year of Youth. The prizes will be awarded for “My Region Stands Out in Europe” and the interregional cooperation prizes for ”BUILDING TOGETHER OUR FUTURE”.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *