Rețele EU în Regiunea NV

Enterprise Europe Network – la UNIVERSITATEA TEHNICĂ Cluj Napoca (www.utcluj.ro)

Adresa: Str. Daicoviciu nr. 15, Cluj-Napoca, Romania, e-mail opi@staff.utcluj.ro, tel: +40 264401320

 
 

ADR Nord-Vest cu sediul în Cluj-Napoca 

Agenţia de Dezvoltare Regională (ADR) Nord-Vest a fost constituită în conformitate cu Legea 151/1998 prin hotărârea nr. 4/ 16.12.1998 a Consiliului pentru Dezvoltare Regională (CDR) al Regiunii de Dezvoltare Nord-Vest, ca organism de utilitate publică, cu personalitate juridică, ce acţionează în domenii specifice dezvoltării regionale.

ADR Nord-Vest este organismul executiv al Consiliului pentru Dezvoltare Regională al Regiunii de Dezvoltare Nord-Vest.

AJOFM Maramureș membru în Rețeaua EURES 

Serviciile retelei nationale EURES pot fi furnizate doar de entitati autorizate (de ex. Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca, prin structurile sale teritoriale) si de organizatii acreditate, care satisfac anumite cerinte legale. Aceste entitati au statutul de membri EURES sau parteneri EURES – in functie de serviciile pe care ofera si sarcinile pe care le indeplinesc in retea, conform prevederilor Regulamentului (UE) EURES nr.589/2016 – si ofera servicii EURES prin personal desemnat in acest sens.

Un membru EURES oferă o gamă completă de servicii EURES, în timp ce un partener EURES are o ofertă de servicii mai limitată, în funcție de dimensiunea organizației sau de caracterul celorlalte servicii furnizate în mod normal.

Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale  Maramureș

Odată cu integrarea în Uniunea Europeană, România urmează, în ceea ce priveşte agricultura şi dezvoltarea rurală, principiile Politicii Agricole Comune ( PAC), care reprezintă un set de reguli şi măsuri care vizează în principal creşterea productivităţii, garantarea unui nivel de viaţă echitabil populaţiei din agricultură, stabilizarea pieţelor, garantarea securităţii aprovizionărilor, asigurarea consumatorului cu provizii la preţuri raţionale.
Potrivit Reglementării Consiliului Europei nr. 1290/2005 privind finanţarea politicii agricole comune, s-au creat două fonduri europene pentru agricultură:
–  FEGA – Fondul European de Garantare Agricolă – pentru măsurile de reglementare sau sprijinire a piețelor agricole și pentru plățile directe către agricultori în contextul politicii agricole comune
– FEADR – Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală – pentru finanţarea programelor de dezvoltare rurală.

Centrul EUROPE DIRECT Bistrița-Năsăud

Centrul de informare EUROPE DIRECT BISTRIȚA-NĂSĂUD este membru al rețelei Europe Direct din România, care, la rândul ei, face parte dintr-o rețea de centre la nivel european. Aceste centre aduc Europa mai aproape de cetățeni și îi ajută să se implice în dezbateri privind viitorul UE. Rețeaua este administrată de Comisia Europeană. Puteți să ne contactați dacă aveți întrebări despre politicile, programele și prioritățile UE și dacă doriți să vă implicați în evenimente privind viitorul UE. De asemenea, ne deplasăm în școli, unde organizăm prezentări, derulăm discuții despre UE și distribuim publicații oficiale. Toate serviciile noastre sunt oferite gratuit.

Centrul EUROPE DIRECT Cluj

EUROPE DIRECT CLUJ, noul birou local al Uniunii Europene, este membru al rețelei Europe Direct din România, care, la rândul său, face parte dintr-o rețea de centre la nivel european, fiind administrate de Comisia Europeană. Aceste centre aduc Europa mai aproape de cetățeni și îi ajută să se implice concret în dezbateri punctuale privind viitorul UE.

Europe Direct Cluj este găzduit, începând cu luna mai 2021, de Centrul de Voluntariat Cluj-Napoca, una dintre cele mai vechi și mai de impact organizații neguvernamentale din Cluj.

Centrul EUROPE DIRECT Oradea

EUROPE DIRECT Oradea este un centru de informare despre activitățile Uniunii Europene, destinat tuturor cetățenilor. Centrul va fi găzduit la sediul Fundației Comunitare Oradea, acesta fiind unul din programele organizației pentru anii 2021-2025.

FILIALA TRANSILVANIA A ASOCIATIEI ROMANE PENTRU INDUSTRIA ELECTRONICA SI DE SOFTWARE (www.aries-transilvania.ro)

Filiala Transilvania a ARIES are sediul în Cluj-Napoca și este fondată de peste 95 de membri precum: companii, reprezentanți ai administrației locale, universități, institute de cercetare, instituții catalizator și alte entități regionale și locale de inovare interesate de schimbul de transfer de cunoștințe, bune practici în cercetare și oportunități de afaceri.

BD NICOLAE TITLESCU, 4, ET 1, 400420 Cluj-Napoca, Romania , e-mail: contact@aries-transilvania.ro tel: +40742225045