Activitățile ED Maramureș

Activitățile generale 2023

Obiectivele anuale ale centrului EUROPE DIRECT Maramureș

OS1. Întreținerea dialogului proactiv și constant cu cetățenii din jud. Maramureș, din zona urbană și din zona rurală, pentru a încuraja participarea acestora la proiectul european și pentru a putea lua decizii în cunoștință de cauză cu privire la viitorul UE, participând pe deplin la procesul democratic european. ED Maramureș îi sensibilizează pe cetățeni cu privire la beneficiile care le sunt aduse de UE.

OS2. Asigurarea unui flux constant de informații către cetățeni și dinspre cetățeni și implicarea acestora în activitatea comunității pregătind terenul pentru realizarea priorităților politice strategice ale Comisiei Europene și ale Parlamentului European. ED Maramureș va lua în considerare așteptările cetățenilor și va oferi feedback instituțiilor Uniunii Europene. ED Maramureș va colabora  cu Reprezentanța Comisiei în România și cu Biroul de legătură al Parlamentului European la București.

OS3. Cooperarea cu alte rețele de informare și puncte de contact ale UE sau de la nivel local și promovarea schimburilor și coordonarea cu acestea pe Platforma regională de rețele NV. Realizarea unei rețele operaționale în Regiunea Nord-vest. Prioritățile anuale pentru 2023 stabilite de către Comisia Europeană, DG Comunicare sunt: „Tranziția verde, digitală și echitabilă” (1), „Răspunsul UE la război, solidaritatea cu Ucraina, REPowerEU” & NextGenerationEU (2) și ”Statul de drept, democrația și respectarea valorilor europene” (3). ED Maramureș va organiza activități care să fie dedicate Anului European al Competențelor 2023.

Tipul de activități planificate: informarea publicului și organizarea de evenimente. ED Maramureș va acoperi toată gama de activități, combinând informarea publicului cu evenimente legate de sarcinile principale de comunicare și prioritățile anuale, astfel încât impactul în regiune și vizibilitatea centrului să fie maxime. Vom organiza 13 activități și 7 evenimente care vor avea între 1 – 6 sesiuni fiecare.

Sarcina nr. 1

Informarea și implicarea cetățenilor și a organizațiilor locale

Furnizare de informații: ED Maramureș va furniza informații atât ca serviciu de bază (informare generală), cât și ca o condiție prealabilă pentru o implicare semnificativă a cetățenilor (informare punctuală legată de evenimentele organizate). Activitățile sunt detaliate mai jos.

Publicul țintă: tinerii din grupa 12 – 25 de ani (elevi și studenți), tinerii din grupa 26 – 35 ani, adulți peste 35 de ani precum și profesioniști, lideri de opinie și manageri, publicul larg din zona urbană și din zona rurală. Temele principale: „Tranziția verde, digitală și echitabilă” (1), „Răspunsul UE la război, solidaritatea cu Ucraina, REPowerEU” (2) și ”Statul de drept, democrația și respectarea valorilor europene” (3), Anului European al Competențelor 2023.

4 evenimente

Sarcina nr. 2

Relațiile cu mass-media și cu multiplicatorii de la nivel local

ED Maramureș a încheiat acorduri de parteneriat cu: 1. Cotidianul “Graiul Maramureşului” publicație de tradiție în jud. Maramureș, cu ediție tipărită și cu ediție online. Parteneriat care se continuă din perioada 2018-2021. 2. Blogul Moara lui Gelu, realizat de jurnalistul Gelu Dragoş (cadru didactic în Mireşu Mare): http://moaraluigelu.blogspot.ro/ . Parteneriat care se continuă din perioada 2018-2021. 3. Postul de televiziune TL+Maramureș post de informare cu acoperire județeană, cu emisiuni TV cu distribuire pe cablu și cu distribuire online.

Sarcina nr. 3

Informarea cu privire la subiecte sensibile referitoare la UE

ED Maramureș va monitoriza preocupările semnificative și modul de percepere la nivel local al politicilor și proiectelor UE în județul Maramureș printr-un pachet de activități dedicate acestui scop. Feedback de la evenimentele organizate: la toate evenimentele care vor fi organizate în 2023 vom distribuii chestionare de evaluare ale evenimentelor și temelor dezbătute. Pe baza lor se va realiza câte un raport care se va arhiva la sediul ED Maramureș. Dacă se vor constata elemente care afectează negativ opinia publică acestea vor fi comunicate Reprezentanței CE în România. Monitorizarea presei locale: Selectarea, copierea/scanarea articolelor cu subiecte referitoare la UE, apărute în media reprezentativă maramureşeană (ziare: Graiul MM, presa electronică : www.infomm.ro şi Blogul Moara lui Gelu) – lunar. Gruparea copiilor scanate ale materialelor europene publicate de Graiul MM şi Blogul Moara lui Gelu şi publicarea pe site-ul nostru: ,,Actualitatea europeană în presa maramureşeană”.

Sarcina nr. 4

Uniunea Europeană în școli, activități și evenimente

Activitatea ED Maramureș în școli are la bază Acordul de Sprijin al Inspectoratului Școlar Județean Maramureș pentru pachetul de activități Uniunea Europeană în școli. ED Maramureș a primit Acorduri de sprijin de la 23 unități de învățământ (școli, licee, colegii) pentru perioada 2021 – 2025. ISJ Maramureş și școlile/liceele partenere ne vor sprijini să extindem rețeaua de unități școlare/licee colaboratoare directe și beneficiare ale activităților noastre. Activitățile naționale sunt: Distribuire de materiale promoționale în școli/licee; Campanie de comunicare: ”Școală pentru viață și comunitate”; Instruirea profesorilor; Susținere alte inițiative.

4 evenimente

Sarcina Nr. 5

Promovarea unei platforme regionale de rețele

ED Maramureș a identificat rețelele europene care au contacte în județul nostru sau în Regiunea Nord-Vest. Acestea sunt: EURES – Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Maramureș – este partener al ED Maramureș de la înființare și suntem permanent în contact (Declarație de sprijin 2021 – 2025). Eurodesk România – Partener Baia Mare – răspunde la solicitările tinerilor legate de oportunitățile de finanțare ale Uniunii Europene, precum și la cele legate de mobilitate. La nivelul Regiunii NV am realizat o platformă regională împreuna cu ED Bistrița-Năsăud, ED Cluj, ED Oradea. Sunt invitate în rețea EEN – are punct de contact la UT Cluj Napoca iar Fundația CDIMM Maramureș este partener local. ADR Nord-Vest cu sediul în Cluj-Napoca are un birou cu sediul în Baia Mare. AFIR are un punct la Baia Mare în cadrul DADR Maramureș. Cu toate aceste organizații vom amplifica nivelul de schimburi de informații și schimbul de experiență. Activitățile care se vor realiza în acest sens sunt: Operaționalizare Rețea prin Acorduri de cooperare: vom încheia acorduri de cooperare și de schimb de informații cu rețelele din Regiunea NV.

Activitatea internațională

Colaborare EDD Maramureș cu regiunile înfrățite

Pentru prima dată ED Maramureș va iniția și realiza activități de cooperare internațională parteneriat cu centre ED din regiuni europene înfrățite cu județul Maramu-reș: ED Panevezys (Lituania) și ED Jasz-Nagykun-Szolnok (Ungaria).

Conectați cu regiunile înfrățite: știri din regiunile înfrățite cu jud. Maramureș (cooperare cu ED partenere). Fiecare Centru ED va crea secțiuni similare pe website-urile proprii și pe social media ”Conectați cu regiunile înfrățite”. Teme: (lunar) știri din regiunea parteneră; activități și inițiative comune, activități europene locale, bune practici, căutare de parteneri, oportunități de investiții, evenimente locale și regionale etc.

Campania Interregională ”Regiunea Mea Verde”: Concurs ”Agenda Verde”; Concurs ”Galeria virtuală a regiunii mele verzi”; Schimb de bune practici ”Apropiați, respectând distanțarea”.

Eveniment internațional: Atelier ”Green CaMMp”