De ce noi?

  1. Trăsăturile și punctele forte
  2. Informații privind structura gazdă

Amplasarea centrului ED Maramureș: Bd. Traian, nr. 9/16, Mun. Baia Mare, jud. Maramureș.

Structura gazdă pentru Europe Direct Maramureș este Fundația CDIMM Maramureș. Fundația este organizație nonprofit (ONG), independentă și apolitică. Fundația are ca fondatori autorități locale, bănci locale, 2 camere de comerț și firme private. Consiliul Județean Maramureș este membru fondator. ED Maramureș va funcționa (ca și în ultimii 13 ani) la sediul Fundației, situat în Baia Mare, bd. Traian., nr. 9, ap. 16. Sediul este proprietatea Fundației și este pus la dispoziția ED Maramureș pentru perioada Mai 2021 – Decembrie 2025. ED Maramureș va avea acces deplin la toată infrastructura de comunicații și la toate echipamentele și dotările Fundației (detalii în Descrierea sediului EUROPE DIRECT Maramureș).

Bulevardul Traian este una dintre arterele principale ale orașului, care face legătura dintre gara și centrul orașului. Sediul Fundației CDIMM Maramureș este amplasat in apropierea zonei centrale a municipiului Baia Mare, la 200 de metri de Muzeul de mineralogie. Amplasarea Fundației CDIMM Maramureș și a ED Maramureș într-o zona rezidențială, dar și de afaceri și comercială asigura o buna accesibilitate la serviciile Centrului Europe Direct Maramureș pentru toate categoriile publicului larg, fie ca provin din mediul urban sau rural. Semnalizarea Centrului Europe Direct Maramureș (începând cu anul 2008) este asigurata printr-o firma luminoasa cu dimensiunile 5m x 0,30m, amplasata pe întreaga lungime a sediului. Pentru a asigura accesul persoanelor cu dizabilități la serviciile centrului, începând cu anul 2013, la intrarea in imobil, înainte de trepte, este amplasata o sonerie cu sigla Europe Direct Maramureș. Persoanele cu probleme de deplasare pot contacta consultanții Fundației și ai ED Maramureș prin intermediul acestei sonerii și pot fi sprijiniți sa viziteze sediul utilizând o rampă mobilă (amplasata in spațiul de depozitare de la intrarea in imobil).

Echipa Europe Direct Maramureș:

Punctul tare cel mai important al acestei propuneri este echipa selectată pentru a opera activitățile de informare și evenimentele planificate pentru perioada 2021 – 2025. Resursa umană dedicată acestui proiect are o vastă experiență atât în administrarea proiectelor cu finanțare externă, la modul general, dar are și experiență specifică remarcabilă în activitate în cadrul rețelei Europe Direct. Fundația CDIMM Maramureș este structură gazdă pentru serviciile de tip Europe Direct din anul 2008, venind după o altă perioadă de 10 ani ca membru al rețelei Euro Info. Fundația a implementat peste 100 de proiecte în cei 26 de ani de activitate, atât în calitate de manager/solicitant cât și în calitate de partener. Lista celor mai importante proiecte administrate se poate consulta pe pagina de internet www.cdimm.org. Începând cu anul 2018 Centrul Europe Direct Maramureș a fost administrat în parteneriat cu Consiliul Județean Maramureș, entitate afiliată. Partenerul a contribuit direct finanțând activitatea a doi experți din cadrul CJ Maramureș ca membri (part-time) în echipa ED Maramureș.

În luna August 2020 Consiliul Județean Maramureș a aprobat prin Hot. 155/2020 încheierea Acordului de cooperare între CJ Maramureș și Fundația CDIMM Maramureș pentru perioada 1 Mai 2021 –  31 Decembrie 2025. În baza acestui acord CJ Maramureș a majorat contribuția sa finanțând 4 experți din cadrul CJ Maramureș ca membri (part-time) în echipa ED Maramureș. Beneficiind de această resursă umană suplimentară ED Maramureș va realiza un nou pachet de activități și evenimente dedicate cooperării cu centrele ED din regiunile cu care Jud. Maramureș este înfrățit (Ungaria, Țările de Jos, Polonia, Lituania). Echipa completă și experiența specifică a fiecărui membru sunt prezentate în paragrafele următoare.

Coordonatorul ED Maramureș: managementul/coordonarea centrului este realizată de dr.ing. Big Radu, care este și Directorul executiv al structurii gazdă. În acest fel structura are maximă flexibilitate și capacitate de reacție și adaptare la toate situațiile posibile.

Fundația CDIMM Maramureș = Coordonator: dr.ing. Radu BIG (director executiv) – 26 ani exp.; Vlad PASCU Consultant informare/comunicare – 26 ani exp.;  Angela Mureșan Consultant informare/comunicare – 24 ani exp.; Aurelia BURZO exp. contabil – 12 ani exp. CJ Maramureș = Răzvan MANTA Consultant informare/comunicare – 13 ani exp.; Radu LUCIAN Consultant informare/comunicare – 15 ani exp.; Margareta CAPILNEAN Consultant informare/ comunicare – 16 ani exp.(10 ani Coordonator ED Maramureș); Noemi GANEA Consultant informare comunicare – 16 ani exp.

Forma de organizare a echipei este foarte flexibilă, având un Coordonator și 6 consultanți în informare/comunicare. Coordonatorul va răspunde de întreg pachetul de servicii de informare și evenimente care se va organiza. Doi experți vor răspunde de realizare materiale pentru social-media și postarea regulată a acestora (Manța R. și Lucian R. CJ Maramureș) și vor organiza și participa la activitățile de informare și evenimente. Doi experți vor răspunde de relația cu partenerii internaționali (Căpîlnean M. și Ganea N. CJ Maramureș) și vor organiza și participa la activitățile de informare și evenimente cu partenerii externi, un expert (Pascu V. Solicitant) va răspunde de colaborarea cu mediul de afaceri și stakeholderii locali, un expert (Mureșan A. Solicitant) va gestiona spațiul fizic și comunicarea cu solicitanții de asistență directă (tel./e-mail) și va participa la activități și evenimente.

  1. Activitățile actuale și recente

Centrul Europe Direct Maramureș își bazează activitatea pe o bună colaborare cu societatea civilă locală. Structura gazdă fiind fundație este un membru activ al societății civile locale. În anul 2005 am participat alături de alte 9 ONG-uri la constituirea Federației ONG-urilor din Maramureș, organizații cu care avem colaborări permanente. În ultimii ani ED Maramureș a încheiat acorduri de parteneriat cu 9 unități școlare din județ, acestea sprijinind prin Declarații de sprijin și prezenta ofertă. Acestea sunt Colegiul Tehnic ”George Barițiu” Baia Mare, Colegiul Național ”Dragoș Voda” Sighetu Marmației, Colegiul Economic ”Nicolae Titulescu” Baia Mare, Liceul Tehnologic ”Marmația” Sighetu Marmației, Școala Gimnaziala Mireșu Mare, Liceul Tehnologic Agricol ”Alexiu Berinde” Seini, Seminarul Teologic Liceal ”Sf. Iosif Mărturisitorul” Baia Mare, Colegiul National Pedagogic “Regele Ferdinand” Sighetu Marmației. În cei 13 ani de activitate Inspectoratul Școlar Județean Maramureș a fost partener și susținător al activității ED Maramureș și vom continua colaborarea și în perioada 2021 – 2025. Ne propunem ca în perioada următoare să extindem colaborarea și cu Comitetele de părinți de la școlile partenere pentru o implicare cetățenească directă mai largă. ED Maramureș are o colaborare îndelungată cu Biblioteca Județeană ”Petre Dulfu” Baia Mare, organizație care va sprijini și în perioada următoare activitatea ED Maramureș.

Această structură vastă de organizații partenere ne oferă posibilitatea de a adapta la orice schimbare, ne ajută să avem acces facil la grupul țintă, primim mereu propuneri noi de colaborare bazate pe nevoile identificate de parteneri în activitatea lor curentă. Cel mai mare eveniment anual cu participarea directă a partenerilor este celebrarea la 9 Mai a Zilei Uniunii Europene, prilej cu care atât organizațiile partenere cât și alte organizații locale participă și se implică direct în activitățile organizate. Participările directe au fost între 120 și 340 de persoane. Acest eveniment se va organiza și în perioada 2021-2025 (online/offline) și va fi principalul eveniment de promovare au Uniunii Europene și a priorităților anuale către cetățeni. Anul 2020 a însemnat transferarea activităților în mediul online, așa că ne-am adaptat rapid la schimbare, am experimentat și ne-am autoinstruit în utilizarea platformelor, am beneficiat și de instruire centralizată acordată de Reprezentanța CE în România pentru utilizare platforma Webex, plus pachet gratuit de acces la versiunea Pro.

Am organizat ZIUA EUROPEI 2020 – Webinarul – ”Separați dar Împreună” cu participarea a 88 persoane, Vizionare de filme interactivă „6 zile 6 priorități” – vizionare și dezbatere publică despre prioritățile Comisiei Europene. 1 sesiune offline și 2 online. Total participanți: 112 persoane. Școala de vară online “EUROPE DIRECT 2020 – Europa pentru oameni povestită digital” – instruire cu lector expert în realizarea poveștilor digitale. 1 scurtmetraj realizat. Participanți: 15 persoane. Campanie de comunicare „Ce face Europa pentru mine?” – 1 sesiune offline și 2 online. Total participanți: 102 persoane. Dezbatere publică “EUROPA MAI APROAPE DE OAMENI”. evenimente planificate de tip dezbatere publică + videoconferință cu oficiali EU (funcție de disponibilitate). 1 offline si 2 online. Participanți: 85 persoane. Dezbatere publică Pregătiți pentru era digitală – competențe digitale pentru o Europă digitală” – Programul de Coeziune. Evenimentul online de tip unei dezbateri informale cu scopul de a reuni (în mod virtual) studenți, elevi, reprezentanți ai instituțiilor de educație și actori locali din domeniul TIC. Total participanți: 257 persoane. O noutate a anului 2020 este postarea ”în direct” a evenimentelor pe pagina de Facebook a ED Maramureș, acest lucru sporind vizibilitatea acțiunilor desfășurate și posibilitatea de a fi accesate de public și după evenimentul în direct.

Fluxul de informații are ca beneficiari direcți (adrese e-mail) și urmăritori în social media un total de 4640 de beneficiari direcți. Aceștia primesc 2,5 mesaje / zi (la 9 luni 2020). Site-ul de internet an ED Maramureș are rata de actualizare de 1 postare la 1.18zile.

Mai mult decât atât, în anul 2021 vom organiza un eveniment de promovare numit Europa mai aproape de cetățeni – eveniment organizat în comunități locale din județul Maramureş (2 sesiuni) pentru promovarea valorilor Europene în mediile locale care au acces mai dificil la resursele Europene. Pentru a dezvolta și extinde colaborările vom organiza 2 evenimente Agenda digitala la mine acasă (2 sesiuni) – instruire online/offline in comunitățile locale pentru acces la informația europeana și Ce face UE pentru mine? (2 sesiuni) Vizionare de filme + dezbatere. În anul 2020 am demarat colaborarea și cu 2 organizații de tip expert Transilvania IT Cluster, Cluster IT Cluj Napoca care ne vor sprijini în demersurile noastre.

Partenerii din școli ne vor facilita activitățile și evenimentele planificate la sarcina EU în școli. Prin intermediul acestora vom distribuii materialele informative, vom distribuii fluxul de informații destinate acestui grup țintă, ne va facilita schimbul de experiență. Vom desfășura și activități specifice (Ce fac eu pentru regiunea mea verde? Agenda verde, Apropiați, respectând distanțarea,  Galeria virtuală  a regiunii mele verzi, Proiecte verzi inovative) precum și un eveniment major Atelier Green CaMMp (declarațiile de parteneriat încheiate cu ED Panevezys (LT), ED Jasz-Nagykun-Szolnok (HU) și Jagiellonian Foundation Podkarpackie (PL)).

  1. Legături cu organizațiile locale ale societății civile

Fundația CDIMM Maramureș (structura gazdă) are ca misiune sprijinirea sectorului IMM și ONG la nivel local și regional (art. 6 modif. Oct. 2001). În acest sens a colaborat și colaborează de 26 de ani cu organizații similare locale, regionale, naționale și internaționale. Pe plan local suntem membri ai Federației ONG-urilor din Maramureș (2005) și ne-am ocupat de instruirea și schimbul de experiență membrilor federației, o parte dintre aceștia fiindu-ne parteneri în proiectele realizate din 2005 până în prezent. Aceștia sunt participanți la majoritatea activităților și evenimentelor noastre (vezi ASSOC, Ecologic, GEOMED). La aceștia se adaugă alte ONG-uri active în jud. Maramureș:  American School of Transylvania, Asociația YMCA Liga Studenților ”Pintea Viteazul”. Aceste organizații sunt conectate la viața tinerilor, a studenților și diseminează informație europeană transmisă de către ED Maramureș. De asemenea, mobilizează tineri și studenți la evenimentele organizate. O relație deosebită avem cu camerele de comerț din regiune, CCI Maramureș și CCI Sălaj fiind fondatori ai Fundației CDIMM Maramureș, dar și cu CCI Bistrița Năsăud, CCI Bihor, CCI Cluj, CCIA Satu Mare. Aceste organizații ne facilitează comunicarea cu antreprenorii din regiune, comunică și multiplică informație europeană din fluxul transmis de ED Maramureș.

Relația cu universitatea este facilitată de faptul că UT Cluj Napoca, Centrul Universitar Nord din Baia Mare este membru fondator al CDIMM Maramureș. În acest fel legătura cu mediul academic este directă și permanentă. În cadrul universității avem un panou permanent cu materiale promoționale și materiale educaționale destinate studenților. Coordonatorul ED Maramureș, dl. Radu BIG, a fost 13 ani cadru asociat al universității, având o experiență bogată cu mediul universitar.

Județul Maramureș are 76 UAT-uri (2 municipii, 11 orașe și 63 comune) toate acestea fiind pe lista de contacte permanente ale ED Maramureș. Toate mesajele transmise via e-mail ajung în toate unitățile administrative. CJ Maramureș (entitate afiliată) se ocupă de informarea directă atunci când există probleme pentru autorități locale. În perioada 2021 – 2025 vom desfășura activități online/offline cu grupuri de localități (2-3 pe sesiune), astfel încât în 5 ani să avem cel puțin câte o activitate în fiecare localitate a județului.

Fundația CDIMM Maramureș are o relație de colaborare cu Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Maramureș încă de la înființarea acesteia. Fiind centru în rețeaua EURES schimbam informații legate de facilitățile europene pentru forța de muncă, tendințe locale ale pieței muncii, nevoi și cereri ale beneficiarilor de servicii AJOFM.