Despre Uniunea Europeană

𝐄𝐮𝐫𝐨𝐩𝐚, 𝐢̂𝐧𝐚𝐩𝐨𝐢 𝐥𝐚 𝐯𝐢𝐢𝐭𝐨𝐫

Multe s-au întâmplat de la ultimul discurs privind Starea Uniunii din septembrie 2020.
După ce pandemia de COVID-19 a făcut din 2020 unul dintre cei mai dificili ani din istoria sa, acum Europa se îndreaptă spre viitor cu încredere reînnoită.
Urmărește videoclipul realizat de Comisia Europeană care surprinde câteva dintre momentele marcante ale anului care a trecut⬇️
.
📅Fiți alături de noi miercuri, 15.09.2021, de la ora 10:00 pentru vizionarea transmiterii discursului privind Starea Uniunii.

STAREA UNIUNII EUROPENE 2021

 

După unul dintre cei mai dificili ani din istoria sa, Europa se îndreaptă către viitor cu o speranță reînnoită. 

Începând cu toamna anului 2020, pandemia ne-a lovit din nou, cu și mai multă violență. Ca răspuns, Uniunea Europeană și-a dublat eforturile – în special pentru a achiziționa vaccinuri pentru toți europenii, pentru a consolida cooperarea internațională împotriva pandemiei, pentru a scoate Europa din criză și pentru a facilita redresarea cu ajutorul instrumentului NextGenerationEU. 

Iată o retrospectivă a anului trecut, începând cu eforturile menite să pună capăt crizei provocate de pandemia de COVID-19 și continuând cu activitățile desfășurate în cadrul tuturor priorităților politice: de la realizarea Pactului verde european și a Deceniului digital al Europei până la acțiunile în materie de siguranță, democrație și sănătate pentru cetățenii UE.

Starea Uniunii 2021 – Realizări 2020-2021 

STAREA UNIUNII EUROPENE 2021

🔔Peste două zile, miercuri 15 septembrie, doamna Ursula von der Leyen, Președinta Comisiei Europene, va susține discursul legat de Starea Uniunii.
💬Cunoscut și ca 𝗦tate 𝗢f 𝗧he 𝗘uropean 𝗨nion (𝗦𝗢𝗧𝗘𝗨 – Starea Uniunii Europene), este comunicarea pe care președintele în funcție al Comisiei o adresează Parlamentului European în luna septembrie a fiecărui an.
Care este scopul acestui eveniment: prezentarea celor mai importante provocări și priorități pentru anul următor.
ℹ️Vizitează pagina web dedicată ➡ https://bit.ly/SOTEU_21 și urmărește Live, pe data de 15 septembrie, de la ora 10:00 (ora României) #SOTEU
Harta UE 2
Principalele obiective ale UE, de-a lungul existentei sale

– promovarea progresului economic şi social (piaţa unică a fost instituită în 1993, iar moneda unică a fost lansată în 1999);
– să afirme identitatea Uniunii Europene pe scena internaţională (prin ajutor umanitar pentru ţările nemembre, o politică externă şi de securitate comună, implicare în rezolvarea crizelor internaţionale, poziţii comune în cadrul organizaţiilor internaţionale);
– să instituie cetăţenia europeană (care nu înlocuieşte cetăţenia naţională, dar o completează, conferind un număr de drepturi civile şi politice cetăţenilor europeni);
– să dezvolte o zonă de libertate, securitate şi justiţie (legată de funcţionarea pieţei interne şi în particular de libera circulaţie a persoanelor);
– să existe şi să se consolideze în baza dreptului comunitar (corpul legislaţiei adoptate de către instituţiile europene, împreună cu tratatele fondatoare)

Uniunea Europeană

Uniunea Europeană este rezultatul unui proces de cooperare şi integrare care a început în anul 1951, între şase ţări europene (Belgia, Germania, Franţa, Italia, Luxemburg şi Olanda). După cincizeci de ani şi şase valuri de aderare (1973: Danemarca, Irlanda şi Regatul Unit; 1981: Grecia; 1986: Spania şi Portugalia; 1995: Austria, Finlanda şi Suedia; 2004: Cipru, Estonia, Letonia, Lituania, Malta, Polonia, Cehia, Slovacia, Slovenia şi Ungaria; 1 ianuarie 2007: România şi Bulgaria), Uniunea Europeană are acum 27 state membre. Scopul acestui proces de primire de noi membri constă în extinderea paşnică a zonei de stabilitate şi prosperitate către noi membri.

Misiunea Uniunii Europene este de a organiza relaţiile dintre statele membre şi între popoarele acestora, într-o manieră coerentă, având drept suport solidaritatea.

Misiunea Europei pentru secolul XXI este:

– garantarea păcii, a prosperităţii şi a stabilităţii pentru cetăţenii Europei;
– consolidarea reunificării continentului;
– asigurarea securităţii pentru cetăţenii săi;
– promovarea unei dezvoltari economice şi sociale echilibrate;
– soluţionarea provocărilor globalizării şi prezervarea identităţii popoarelor europene;
– favorizarea valorilor europene, precum dezvoltarea durabilă şi protecţia mediului, respectarea drepturilor omului şi a economiei sociale de piaţă;

Cele mai importante etape din istoria Uniunii Europene

1951: Instituirea Comunităţii Europene a Cărbunelui şi Oţelului de către cei şase membri fondatori
1957: Tratatul de la Roma instituie o piaţa comună
1973: Comunitatea se extinde (numără acum nouă state membre) şi dezvoltă politici comune
1979: Primele alegeri prin vot universal direct pentru Parlamentul European
1981: Prima extindere în spaţiul mediteranean
1993: Realizarea pieţei unice
1993: Tratatul de la Maastricht instituie Uniunea Europeană 1995 : UE se extinde la 15 membri
2002: Introducerea bancnotei şi monedei euro
2004: 10 ţări noi aderă la Uniune
2007: România şi Bulgaria sunt primite în marea familie europeană, alcatuită în prezent din 27 de state membre
2009: Tratatul de la Lisabona a intrat în vigoare la 1 decembrie 2009.
Tratatul de la Lisabona modifică Tratatul privind Uniunea Europeană şi Tratatele CE (fără a le înlocui) şi pune la dispoziţia Uniunii cadrul legal şi instrumentele juridice necesare pentru a face faţă provocărilor viitoare şi pentru a răspunde aşteptărilor cetăţenilor.

Obiectivul stabilit prin Procesul Lisabona

Pâna în anul 2000, responsabilii politici cunoşteau faptul că economia europeană trebuia modernizată în profunzime, cu scopul de a-şi păstra competitivitatea în faţa Statelor Unite şi a altor mari actori ai economiei mondiale. Reunit la Lisabona în luna martie a acelui an, Consiliul European a fixat pentru UE ambiţiosul obiectiv de a deveni, pâna în 2010, “cea mai competitivă şi mai dinamică economie din lume bazată pe cunoaştere, capabilă de o creştere economică durabilă, cu locuri de muncă mai bune şi mai numeroase şi o coeziune socială mai puternică”.

Prioritate acordată creşterii economice şi locurilor de muncă

În primavara anului 2006, Consiliul European a analizat rezultatele procesului Lisabona, la şase ani de la lansare. Drept urmare, acesta a decis să abordeze problema şomajului aflat în creştere continuă în multe dintre ţările UE şi să se concentreze din nou asupra priorităţilor UE, respectiv creşterea economică şi locurile de muncă. În vederea creşterii productivităţii economiilor sale şi a consolidării coeziunii sociale, Europa trebuie să îşi concentreze în continuare eforturile asupra intensificării performanţei economice, a inovaţiei şi a valorificării capitalului uman.

La initiaţiva preşedintelui Comisiei Europene, José Manuel Barroso, statele membre ale UE au decis următoarele:
– să crească investiţiile în domeniul cercetării şi al inovaţiei;
– să acorde Comisiei Europene un rol mai important în calitate de coordonator în vederea susţinerii statelor membre, în special prin difuzarea “celor mai bune practici” în Europa;
– să accelereze reformele întreprinse în sectoarele pieţelor financiare, ale sistemelor de protecţie socială, în liberalizarea telecomunicaţiilor şi a sectoarelor energetice.

Sursa: Reprezentanţa Comisiei Europene în România