Despre noi

Fundația CDIMM Maramures

STRUCTURA Fundației CDIMM Maramureș

  1. Departamentul de Consultanta și Training

Acest departament este cel cu care a debutat în anul 1994 activitatea Fundației CDIM Maramureș. Are o activitate continuă de 26 de ani și a asistat numeroase firme atât în etapa start-up cât și în faza de dezvoltare.

Fundația CDIMM Maramureş este furnizor de instruire cu Certificare Națională pentru competențele: Competențe antreprenoriale, Manager proiect, Competența de a învăța.

  1. Centrul Europe Direct Maramureș

În anul 2008, Fundatia CDIMM Maramureș a fost selectata drept structura gazda a Centrului de informare EUROPE DIRECT Maramureș (ClED Maramureș), în cadrul primei generatii a Retelei de Centre Europe Direct din Romania. Centrul de informare EUROPE DIRECT Maramureș este membru al RETELEI EUROPE DIRECT de 13 ani, activand continuu in perioada 2008-2020, ca urmare a aplicarii cu succes la 4 procese de selectie aferente perioadelor: 2008, 2008-2012, 2013-2017 și 2018 – Aprilie 2021. În anul 2017 Fundatia CDIMM Maramureș a fost selectată drept structura gazda a Centrului de informare EUROPE DIRECT Maramureș (ClED Maramureș) pentru o nouă perioadă, 2018 – Aprilie 2021. În acest nou mandat CIED Maramureș a fost administrat în parteneriat cu entitatea afiliată Consiliul Județean Maramureș.

Activitatea Centrului Europe Direct Maramureș se desfășoara la sediul Fundației CDIMM Maramureș.

Consiliul Județean Maramureș

Consiliului Județean Maramureș, ca autoritate a administrației publice locale, constituită la nivel județean, funcționează pe baza prevederilor cuprinse în CODUL ADMINISTRATIV, aprobat prin Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57 din 3 iulie 2019,  cu modificările şi completările ulterioare.

Consiliului Județean Maramureș coordonează activitatea consiliilor comunale, orășenești și municipale, în vederea realizării serviciilor publice de interes județean.

Consiliul județean are iniţiativă şi hotărăşte, în condiţiile legii, în toate problemele de interes județean, cu excepţia celor care sunt date prin lege în competenţa altor autorităţi ale administraţiei publice locale sau centrale. Astfel, exercită următoarele categorii de atribuţii:

  1. a) atribuţii privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea aparatului de specialitate al consiliului judeţean, ale instituţiilor publice de interes judeţean şi ale societăţilor şi regiilor autonome de interes judeţean;
  2. b) atribuţii privind dezvoltarea economico-socială a județului;
  3. c) atribuţii privind administrarea domeniului public şi privat al județului;
  4. d) atribuţii privind gestionarea serviciilor publice de interes judeţean;
  5. e) atribuţii privind cooperarea interinstituțională pe plan intern şi extern;
  6. f) alte atribuţii prevăzute de lege.

Consiliul judeţean asigură, potrivit competenţelor sale şi în condiţiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes judeţean privind: educaţia; serviciile sociale pentru protecţia copilului, a persoanelor cu handicap, a persoanelor vârstnice, a familiei şi a altor persoane sau grupuri aflate în nevoie socială; sănătatea; cultura; tineretul; sportul; ordinea publică; situaţiile de urgenţă; protecţia şi refacerea mediului; conservarea, restaurarea şi punerea în valoare a monumentelor istorice şi de arhitectură, a parcurilor, grădinilor publice şi rezervaţiilor naturale; evidenţa persoanelor; podurile şi drumurile publice; serviciile comunitare de utilitate publică de interes judeţean; turism; dezvoltare rurală; dezvoltare economică; alte servicii publice stabilite prin lege.

Noi suntem dincolo

Punctul tare cel mai important al acestei propuneri este echipa selectată pentru a opera activitățile de informare și evenimentele planificate pentru perioada 2021 – 2025. Resursa umană dedicată acestui proiect are o vastă experiență atât în administrarea proiectelor cu finanțare externă, la modul general, dar are și experiență specifică remarcabilă în activitate în cadrul rețelei Europe Direct.

Fundația CDIMM Maramureș este structură gazdă pentru serviciile de tip Europe Direct din anul 2008, venind după o altă perioadă de 10 ani ca membru al rețelei Euro Info. Fundația a implementat peste 100 de proiecte în cei 26 de ani de activitate, atât în calitate de manager/solicitant cât și în calitate de partener.

Suflet pentru comunitate

Începând cu anul 2018 Centrul Europe Direct Maramureș a fost administrat în parteneriat cu Consiliul Județean Maramureș, entitate afiliată. Partenerul a contribuit direct finanțând activitatea a doi experți din cadrul CJ Maramureș ca membri (part-time) în echipa ED Maramureș.

În luna August 2020 Consiliul Județean Maramureș a aprobat prin Hot. 155/2020 încheierea Acordului de cooperare între CJ Maramureș și Fundația CDIMM Maramureș pentru perioada 1 Mai 2021 –  31 Decembrie 2025. În baza acestui acord CJ Maramureș a majorat contribuția sa finanțând 4 experți din cadrul CJ Maramureș ca membri (part-time) în echipa ED Maramureș. Beneficiind de această resursă umană suplimentară ED Maramureș va realiza un nou pachet de activități și evenimente dedicate cooperării cu centrele ED din regiunile cu care Jud. Maramureș este înfrățit (Ungaria și Lituania). Echipa completă și experiența specifică a fiecărui membru sunt prezentate în paragrafele următoare.

Informația la tine acasă

Cultivând o mai bună înțelegere a modului în care funcționează UE și democrația parlamentară, precum și înțelegerea aspectelor care intră în responsabilitatea Uniunii Europene, EUROPE DIRECT Maramureș îi sensibilizează pe cetățeni cu privire la beneficiile care le sunt aduse de UE în fiecare zi, subliniind în același timp valoarea sa adăugată.

Noutate și inovare​

EUROPE DIRECT Maramureș contribuie la identificarea aspectelor politicilor UE care sunt importante la nivel local și poate orienta mesajele și activitățile pentru a răspunde nevoilor locale. Prin activități de informare și de implicare a cetățenilor, EUROPE DIRECT ajută la pregătirea terenului pentru realizarea priorităților politice strategice ale Comisiei și Parlamentului.

Oferim sprijin Pas-cu-pas

EUROPE DIRECT Maramureș oferă sprijin cetățenilor și organizațiilor pentru a identifica și utiliza informația europeană obținută din sursele oficiale ale Uniunii Europene. Personalul centrului va ghida pas-cu-pas activitatea persoanelor interesate pentru a se descurca în identificarea informației necesare.

Soluții simple cu impact

EUROPE DIRECT Maramureș desfășoară activități directe (online sau offline) cu cetățenii căutând și oferinf soluții simple, accesibile la problemele care i se adreseaza. Cu caracter permanent desfășurăm activități educaționale cu beneficiari elevi, tineri, studenți, autorități publice, societatea civilă, antreprenorii.

Credem în munca susținută și dedicată

Din anul 2008 Fundația CDIMM Maramureș a devenit structură gazdă a CIED Maramureș, perioadă în care am participat direct la toate activitățile și evenimentele organizate la sediul centrului sau în diverse locații selectate pentru evenimente.

Din anul 2018 până în prezent, am reușit ca împreună cu partenerul  Consiliul Județean Maramureș, să organizăm activități și evenimente apreciate de beneficiari, să aducem informația europeană aproape de cetățeni și să cooperăm cu autoritățile, presa, unitățile de învățământ, întreprinzătorii interesați de informarea corectă din surse credibile. Am reușit adaptarea la mediul online cu deosebit succes. Echipa de experți implicată în etapa 2018 – 2020 a reușit să rezolve toate provocările acestei perioade și s-a adaptat rapid, dând dovadă de flexibilitate deosebită. Am realizat permanent materiale deosebite de promovare în social media, am dezvoltat un site internet, actualizat permanent, dedicat cetățenilor din zona de acoperire a centrului, am asigurat un flux constant de informații europene către cetățeni și către instituțiile și firmele interesate.

Experiența de 25 de ani în managementul proiectelor cu finanțare națională sau Europeană oferă certitudinea realizării activităților planificate pentru perioada 2021 – 2025 la standarde ridicate de calitate, atingerea obiectivelor planificate și gestionarea responsabilă a resurselor puse la dispoziția proiectului.

Forța noastră este forța echipei noastre

Fețele din spatele succeselor noastre

Activitățile noastre nu se pot face fără ei

Radu BIG

Coordonator ED Maramureș

Angela MUREȘAN

Consilier comunicare

Vlad PASCU

Consilier comunicare

Răzvan MANȚA

Consilier comunicare

Margareta CĂPÎLNEAN

Consilier comunicare

Noemi GANEA

Consilier comunicare

Radu LUCIAN

Consilier comunicare

Partenerii Centrului EUROPE DIRECT Maramureș

Lucrăm cu ei și pentru ei

Organizațiile care au susținut parteneriatul CDIMM Maramureș & Consiliul Județean Maramureș în depunerea candidaturii pentru perioada 2021 – 2025, precum și organizațiile cu care am încheiat acorduri de parteneriat.

Doriți să aflați mai multe despre Uniunea Europeană și să participați la o discuție privind viitorul său?

Puteți să apelați la consilierii ED Maramureș