Activități curente

Perioada 2021-2025

I. Sarcina nr. 1: ”Informarea și implicarea cetățenilor”

 • Conectați cu regiunile înfrățite / Connected with our twin regions Contribuție periodică la website-ul și pagina de FB a Centrului Europe Direct Maramureș, prin inserarea unei rubrici dedicate cooperării cu regiunile înfrățite.

II. Sarcina nr. 4: ”UE în școli”

 • Promovarea tematicilor prioritare europene la nivelul regiunilor partenere Activitate integrată ce se va derula la nivelul regiunilor înfrățite prin rețeaua Centrelor Europe Direct, sub forma unei campanii inter-regionale, având tematici axate pe prioritățile anuale

 

Modalitatea de implementare: realizarea unei campanii interregionale în mediul online între școlile din regiunile partenere, prin intermediul unei platforme de comunicare online (de tip Youtube etc.). Tinerii vor colabora pentru a se familiariza cu teme prioritare de interes european, vor face schimb de experiență în aceste domenii de interes european, prin prisma experienței și proiectelor derulate la nivel local. Se vor utiliza modalități de comunicare online, non-formale, bazate pe descrierea proiectelor și acțiunilor derulate în școli și a experiențelor personale, se va stimula storytelling-ul atât prin testimoniale, cât și prin imagini și materiale video realizate de elevii implicați, precum și schimburi de bune practici.

În fiecare an, se va alege o tematică de lucru, în funcție de prioritățile anuale stabilite la nivel de U.E., elevii implicați fiind invitați să contribuie împreună cu școala din care fac parte.  

Activități propuse pentru anul 2022

 • Campania Interregională ”Un viitor comun în Europa” / ”Building together our future”
 1. Portofoliu de mesaje privind viitorul UE ”Viitorul Europei din perspectiva tinerilor” / Youth-Messages from the Future of Europe – culegere cu mesaje cu privire la așteptările pe care le au de la viitorul UE, implicarea tinerilor în proiectarea politicilor de tineret, acțiuni prioritare pentru dezvoltarea lor personală, socială și profesională, măsuri incluzive pentru tinerii care fac parte din grupuri vulnerabile și implicarea acestora să devină cetățeni activi etc. 
 2. Concurs ”Regiunea mea în Europa” / My Region Stands Out in Europe – Fiecare partener va organiza o expoziție de colaje foto care să promoveze regiunea din care fac parte, prin ilustrarea atracțiilor ecologice din zonă și implicarea tinerilor în comunitate. 
 3. Catalog de expresii utile ”E-Util pentru tineri”/ E-Usefull for Youth-useful guide expressions – catalog cu expresii uzuale pentru tineri, cu contribuția celor 3 parteneri și implicarea elevilor și școlilor din cele 3 regiuni. Fiecare regiune va propune un portofoliu de expresii utile în limba fiecărei regiuni participante, astfel ca tinerii să poată a interacționa, dar și pentru a stimula schimburile lingvistice. 

 

 • Atelier ”EUropa pentru TINEri” / EUrope 4 YOUth – va reuni participanți la campania interregională pentru a sintetiza rezultatele celor 3 acțiuni din cadrul campaniei interregionale AS5, precum și pentru a face un bilanț al Anului European al Tineretului 2022 (AET). 

Activitate propusă pentru 2021

Ce fac eu pentru regiunea mea verde ? / How can I bring green in my region?

Sub-activități:

 1. Agenda verde / Story telling – o serie de testimoniale ale unor echipe de elevi și profesori cu privire la proiecte și acțiuni ”verzi” derulate de cel puțin 4 școli din fiecare regiune înfrățită cu Maramureșul.

Într-o primă etapă, elevii se vor înregistra/ realiza materiale video prezentând proiectele și acțiunile verzi derulate în școli și experiența proprie specifică acestei teme, ulterior fiind realizat un tur virtual al experiențelor ”verzi”.

 1. Apropiați, respectând distanțarea/Closer when distancing Fiecare școală implicată în acest program, prin profesorii săi, vor descrie o metodă de învățare remote/ de la distanță ce s-a dovedit eficace în această perioadă de distanțare și care pe viitor poate fi utilă și în alte contexte. Prin această activitate  se va realiza un catalog de bune practici, testimoniale exemplificate prin poze sau înregistrări ale activităților desfășurate cu elevii. Modalitățile de lucru descrise  vor fi utile pe viitor pentru platforma de lucru online la nivelul regiunilor ca și instrument de bună practică și schimb de experiență, fiind pus la dispoziția tuturor școlilor interesate din regiunile partenere.
 2. Galeria virtuală  a regiunii mele verzi / Virtual Galery of my green region – o expoziție foto sugestivă ce spune povestea eforturilor făcute de elevi/școală pentru a aduce mai mult verde în regiunea din care fac parte.
 3. Proiecte verzi inovative / Innovative green projects Concurs cel mai ingenios proiect din fiecare regiune, implementat de o școală pentru a contribui la eforturile de a proteja mediul.

Eveniment: Atelier Green CaMMp / Workshop Green CaMMp și premierea elevilor implicați în activitățile campaniei, din fiecare regiune fiind premiați câte 3 elevi (?) pentru eforturile realizate.

Elevii alături de un însoțitor din fiecare regiune vor fi invitați la Green CaMMp, un atelier inovativ derulat online sau off line în județul nostru, unde se vor derula activități educative menite să promoveze măsurile de protejare a mediului, de familiarizare cu resursele de energie regenerabilă, etc.

Atelierul se va derula sub coordonarea unui facilitator, special cooptat pentru a coordona această activitate. Se vor utiliza resursele educaționale ale Centrului SEED, se vor face vizite de studiu (virtuale sau la fața locului, după caz) în locații exemplu pentru modul în care s-a abordat problematica protecției mediului.

Elevii participanți vor realiza un mic testimonial în care vor descrie experiențele ce i-au marcat. Aceste materiale vor fi parte a Agendei verzi a întregii activități, prezentând prin storytelling-ul realizat de copii, felul în care au înțeles și aplicat în viața de zi cu zi măsurile de protecția mediului.

Premierea, făcută în mod festiv online sau offline, în cadrul atelierului, va contribui la responsabilizarea elevilor implicați, mai ales că la acest eveniment sunt invitați să ia parte și reprezentanții oficiali ai regiunilor înfrățite din care provin elevii.