Doriți să aflați mai multe despre Uniunea Europeană și să participați la o discuție privind viitorul său?

𝐕𝐞𝐧𝐢𝐭𝐮𝐥 𝐌𝐢𝐧𝐢𝐦 în 𝐔𝐄

Aprobat! 👏👏👏
Consiliul UE adoptă recomandarea privind #𝐕𝐞𝐧𝐢𝐭𝐮𝐥𝐌𝐢𝐧𝐢𝐦𝐔𝐄 pentru a reduce sărăcia și excluziunea socială în 🇪🇺.
Se recomandă, de asemenea, ca statele membre să ajungă treptat la nivelul adecvat al sprijinului pentru venit până cel târziu în 2030, protejând în același timp sustenabilitatea finanțelor publice. În plus, statele membre ar trebui să revizuiască periodic și, ori de câte ori este relevant, să ajusteze nivelul venitului minim pentru a menține caracterul adecvat al acestuia. În perioade de încetinire a creșterii economice, flexibilitatea în conceperea venitului minim poate juca un rol important în atenuarea consecințelor sociale negative, precum și un rol stabilizator în economie.
Cum îi protejează pe cei mai vulnerabili și cum oferă sprijin persoanelor care se întorc la muncă?
Accesează următorul link pentru a afla mai multe informații legate de acest subiect: https://bit.ly/3WVqSlc

Consultare publică: reforma pieței de energie electrică din UE

Cum vedeți viitoarea piață a energiei electrice din UE?
A fost lansată o consultare publică cu privire la o reformă a designului pieței de energie electrică din UE pentru a furniza europenilor energie la prețuri accesibile și curate.
Contribuțiile dvs. vor ajuta la ghidarea propunerii în acest an.
Consultarea se va desfășura până la 13 februarie și se va axa pe patru domenii principale:
– Reducerea dependenței facturilor la energia electrică de prețurile pe termen scurt ale combustibililor fosili și stimularea utilizării surselor regenerabile de energie;
– Îmbunătățirea funcționării pieței pentru a asigura securitatea aprovizionării și pentru a utiliza pe deplin alternativele la gaze, cum ar fi stocarea și consumul dispecerizabil;
– Consolidarea protecției și a capacitării consumatorilor;
– Îmbunătățirea transparenței, a supravegherii și a integrității pieței.
Accesează următoarele linkuri:
Pentru informații despre subiect: http://bit.ly/3Y4Gl3p
Consultarea publică: http://bit.ly/3RktYhp

UNIUNEA EUROPEANĂ ÎN COMUNITATEA MEA

Miercuri, 25 Ianuarie 2023, începând cu ora 14:00, Centrul EUROPE DIRECT Maramureș a organizat evenimentul , ”UNIUNEA EUROPEANĂ ÎN COMUNITATEA MEA”, eveniment care s-a desfășurat, online pe platforma Zoom.
Obiectivele acțiunii au fost:
Creşterea gradului de cunoaştere în rândul grupului țintă cu privire la prioritățile Comisiei Europene pentru perioada 2019 – 2024.
2023 Anul European al competențelor
Programul NextGenerationEU – prioritate pentru Uniunea Europeană.
Agenda evenimentului a cuprins:
14:00 Deschiderea evenimentului, Big Radu, Coordonator Centru ED Maramureș
14:05 Anul European al Competențelor – prezentare generală, Big Radu, Coordonator Centru ED Maramureș
14:35 Finanțarea și asistența UE pentru a investi în competențe, Radu LUCIAN, Consilier comunicare ED Maramureș/CJ Maramureș
15:10 Programul NextGenerationEU – prioritate pentru Uniunea Europeană, Big Radu, Coordonator Centru ED Maramureș
15:30 Dezbatere publică
15:45 Evaluarea evenimentului
15:55 Închiderea evenimentului
La eveniment au participat antreprenori, funcționari publici, reprezentanți ai societății civile precum și cadre didactice și elevi.
Mulțumim tuturor participanților pentru contribuția avută la eveniment și în mod special la dezbateri.
O mențiune deosebită o facem participării a două clase de elevi, una de la Liceul tehnic ”Alexiu Berinde” din Orașul Seini, respectiv o clasă de la Școala Gimnazială ”Octanian Goga” din Municipiul Baia Mare.

𝐂𝐮𝐫𝐬𝐮𝐥 𝐌𝐎𝐎𝐂 (Curs online deschis și în masă)

Elementele esențiale ale activității de tineret
𝐂𝐮𝐫𝐬𝐮𝐥 𝐌𝐎𝐎𝐂 (Curs online deschis și în masă) își propune să sensibilizeze publicul larg privind munca în domeniul tineretului și să atragă atenția asupra valorilor sociale ale acesteia, oferind în același timp o imagine de ansamblu asupra practicilor și politicilor în domeniul muncii de tineret din întreaga Europă. De asemenea, va prezenta evoluțiile actuale în acest domeniu la nivel european și național.
Cursul este gratuit și se adresează tuturor persoanelor interesate:
🟣Studenți implicați în activități de studiu privind munca în domeniul tineretului sau studenți implicați în procese de educație nonformală legate de munca în domeniul tineretului;
🟣Lucrători de tineret voluntari sau plătiți;
🟣Manageri în domeniul muncii de tineret;
🟣Persoane responsabile cu planificarea muncii în domeniul tineretului la nivel municipal;
🟣Organizații de tineret și alte platforme de tineret;
🟣Cei care participă la elaborarea politicilor referitoare la munca în domeniul tineretului sau la finanțarea activităților de tineret;
🟣Furnizori de educație pentru lucrătorii de tineret;
🟣Cercetători;
🟣Alte persoane interesate să exploreze subiectul.
Cursul este organizat în cadrul Parteneriatului în domeniul tineretului dintre Consiliul Europei și Comisia Europeană.
Mai multe informații puteți găsi la următorul link: http://bit.ly/3XInICG
🟣

Școlarizarea deschisă

Școlarizarea deschisă înseamnă construirea de parteneriate educaționale în și în afara școlii dvs.
Sunteți interesat să contactați părțile interesate din zona dvs. pentru a stabili inițiative semnificative?
Alăturați-vă acestui webinar al Platformei Europene de Educație Școlară pe 31 ianuarie, la ora 17:00 CET.
 

Securitatea Cibernetică

Directoratul Național de Securitate Cibernetică, participă la prima conferință a UE privind politica de securitate cibernetică, eveniment ce va reuni factorii de decizie politică și reprezentanți ai industrie pentru a dezbate punerea în aplicare a politicii în materie de securitate cibernetică și posibile provocări.
Vorbitorii și participanții vor împărtăși bune practici, mărturii și perspective legate de contextele actuale ale politicii de securitate cibernetică din statele membre ale UE.
Conferința este organizată ENISA – Agenția Uniunii Europene pentru Securitate Cibernetică, în colaborare cu Comisia Europeană (DG CNECT).
Conferința va aborda următoarele subiecte:
➖ Dezvoltarea și punerea în aplicare a provocărilor politicii UE de securitate cibernetică
➖ Fișierele cheie ale politicilor de securitate cibernetică: Directiva NIS2 și Legea privind rezistența cibernetică
➖ Programe coordonate de divulgare a vulnerabilităților
➖ Fișiere de politici sectoriale și implicații pentru securitatea cibernetică
➖ Dimensiunea prospectivă a politicii de securitate cibernetică
Mai multe informații despre eveniment: http://bit.ly/3j7HeJK

Tallinn Capitală Europeană Verde

🎉 Tallinn 🇪🇪 tocmai și-a preluat mandatul de Capitală Europeană Verde 💚!
Capitala Estoniei a câștigat titulatura în anul 2021 și a câștigat un premiu în valoare de 600 000 de euro!
Câteva curiozități despre Estonia:
📌 54% din suprafața Estoniei este acoperită de păduri;
📌 80% din estonieni folosesc internetul în interacțiunea cu autoritățile publice, conform Eurostat.

51 de ani de „Odă bucuriei”

5️⃣1️⃣ de ani de „Odă bucuriei” ca imn european! 🇪🇺🎉
În luna ianuarie a anului 1972, Consiliul Europei a transformat „Odă bucuriei” în propriul său imn.
În anul 1985, liderii europeni l-au adoptat ca imn oficial al Uniunii Europene.
Fără cuvinte, în limbajul universal al muzicii, acest imn dă glas idealurilor europene de libertate, pace și solidaritate.
Melodia care simbolizează UE este un extras din Simfonia a IX-a compusă în 1823 de Ludwig Van Beethoven, compozitorul care a decis să transpună în muzică versurile poemului „Odă bucuriei”, scris de Friedrich von Schiller în 1785.

Cine suntem?

Centrul de informare EUROPE DIRECT Maramureș este membru al rețelei Europe Direct din Romania, care, la rândul său, face parte dintr-o rețea de centre la nivel european. Aceste centre aduc Europa mai aproape de cetățeni și îi ajută să se implice în dezbateri privind viitorul UE. Rețeaua este administrată de Comisia Europeană.

Puteți să ne contactați dacă aveți întrebări despre politicile, programele și prioritățile UE și dacă doriți să vă implicați în evenimente privind viitorul UE.

De asemenea, ne deplasăm în școli, unde organizăm prezentări, derulăm discuții despre UE și distribuim publicații oficiale.

Toate serviciile noastre sunt oferite gratuit.

Vă rugăm să rețineți că nu putem oferi consultanță juridică și nu suntem în măsură să interpretăm legislația UE.

Informația Europeană vine mai aproape de tine

Centrul EUROPE DIRECT Maramureș întreține un dialog proactiv și constant cu cetățenii, pentru a încuraja participarea acestora la proiectul european. Organizând activități de informare și implicare, EUROPE DIRECT Maramureș le permit cetățenilor să ia decizii în cunoștință de cauză cu privire la viitorul UE, participând pe deplin la procesul democratic european.

Noi aducem informația

Ce putem face pentru tine?

Sarcina nr. 1

Informarea și implicarea cetățenilor și a organizațiilor locale

Sarcina nr. 2

Relațiile cu mass-media și cu multiplicatorii de la nivel local

Sarcina nr. 3

Informarea cu privire la subiecte sensibile referitoare la UE

Sarcina nr. 4

Uniunea Europeană în școli, activități și evenimente

Sarcina Nr. 5

Promovarea unei platforme regionale de rețele

Activitatea internațională

Colaborare EDD Maramureș cu regiunile înfrățite

Legături utile