Fundația CDIMM Maramureș

STRUCTURA Fundației CDIMM Maramureș

  1. Departamentul de Consultanta și Training

Acest departament este cel cu care a debutat în anul 1994 activitatea Fundației CDIMM Maramureș. Are o activitate continuă de 26 de ani și a asistat numeroase firme atât în etapa start-up cât și în faza de dezvoltare.

Fundația CDIMM Maramureş este furnizor de instruire cu Certificare Națională pentru competențele: Competențe antreprenoriale, Manager proiect, Competența de a învăța.

  1. Centrul Europe Direct Maramureș

În anul 2008, Fundatia CDIMM Maramureș a fost selectata drept structura gazda a Centrului de informare EUROPE DIRECT Maramureș (ClED Maramureș), în cadrul primei generatii a Retelei de Centre Europe Direct din Romania. Centrul de informare EUROPE DIRECT Maramureș este membru al RETELEI EUROPE DIRECT de 13 ani, activand continuu in perioada 2008-2020, ca urmare a aplicarii cu succes la 4 procese de selectie aferente perioadelor: 2008, 2008-2012, 2013-2017 și 2018 – Aprilie 2021. În anul 2017 Fundatia CDIMM Maramureș a fost selectată drept structura gazda a Centrului de informare EUROPE DIRECT Maramureș (ClED Maramureș) pentru o nouă perioadă, 2018 – Aprilie 2021. În acest nou mandat CIED Maramureș a fost administrat în parteneriat cu entitatea afiliată Consiliul Județean Maramureș.

Activitatea Centrului Europe Direct Maramureș se desfășoara la sediul Fundației CDIMM Maramureș.

  1. Centrul Regional pentru Promovarea și Protejarea Proprietatii lndustriale Maramureș (CRPPPI Maramureș)

Această structură a fost fondată în anul 1999, la initiativa Oficiului de Stat pentru Inventii și Marci și al Fundației CDIMM Maramureș. Activitatea CRPPPI Maramureș se desfășoara în Baia Mare, Bd. Independentei 4B, Ia etajul I, in cadrul Bibliotecii Judetene “Petre Dulfu” Maramureș.

  1. Departamentul „Surse de Finantare/Proiecte”

Asigură accesul beneficiarilor la programe de finanțare regionale, naționale, europene, internaționale și dezvoltă proiecte pentru CDIMM Maramureș.

PRINCIPALELE ACTIVITATI CURENTE ale Fundației CDIMM Maramureș:

  1. Consultanta in afaceri acordata firmelor și persoanelor fizice pentru demararea unei afaceri, management, marketing, analiza financiara, planuri de afaceri, obtinere de finantari.
  2. Instruire profesionala și seminarii – pentru persoane de conducere din firme private, viitori întreprinzatori angajati, etc., in domeniile: legislatie pentru IMM-uri, management, marketing, cercetare de piata, planuri de afaceri, accesarea surselor de finantare, administrarea afacerilor, IT pentru IMM-uri, proprietate industriala.
  3. Elaborarea de planuri de afaceri și studii de fezabilitate – realizare/asistenta pentru pregatirea programelor de investitii, obtinerea de finantari rambursabile și nerambursabile.
  4. Activitati europene prin Centrul Europe Direct Maramureș – activitati de informare și comunicare privind valori, drepturi, politici europene și oportunitati in Uniunea Europeana, adaptate nevoilor locale și conform Prioritatilor Comisiei Europene. ClED Maramureș sprijina activitatea Reprezentantei CE în România și a Biroului Parlamentului European din Romania și promoveaza implicarea maramureșenilor în dialogurile cetătenești.

Activități: raspunsuri întrebari și solicitari de informatii; consultarea documentelor din biblioteca; cooperare în Reteaua Europe Direct și alte retele ale UE; website propriu; social-media; realizarea de materiale de informare pe teme europene in format tiparit și electronic; organizarea de evenimente pe teme europene și promovarea unei cetatenii participative. Centrul Europe Direct Maramureș este membru in Reteaua Europe Direct de 13 ani, începând cu anul 2008.

  1. Implementare de proiecte de finantare in domenii: sprijinirea mediului de afaceri, educație, social, cooperare transfrontaliera, informatii europene, etc.
  2. Proprietate industrială – consultanta pentru brevete, mărci înregistrate, design industrial; cercetări și consiliere privind proprietatea industriala.

Directorul executiv al Fundației CDIMM Maramureș este dr.ing. Radu BIG, aflat in functie de 25 de ani (Septembrie 1995), angajat al Fundației de la infiintare in anul 1994.

ECHIPA: In prezent, Fundatia CDIMM Maramureș are 3 angajati permanenti (consultanti) + 1 angajat cu timp partial de lucru (1 expert contabil). Conducerea executiva este asigurata de 1 director executiv (dr. ing. Radu BIG) și 1 director adjunct (ing. Vlad PASCU).

 Domeniile in care CDIMM Maramureș a derulat activitati reprezentative sunt:

Sprijinirea mediului de afaceri – proiecte Phare (preaderare), proiecte finantate prin programele operationale din fondurile structurale și finantate prin alte programe disponibile dupa aderarea Rornaniei Ia UE, precum și din finantari internationale: stabilire de contacte și parteneriate de afaceri intre maramureșeni și intreprinzatori europeni și pe plan international; organizare de evenimente și diseminare de informatii cu privire la politicile, legislatia și programele UE; realizarea și promovarea de consultari publice; instruire antreprenoriala, mentorat și consultanta de afaceri (inclusiv pentru dezvoltarea de afaceri in mediul rural).

Fundatia CDIMM Maramureș este furnizor autorizat de cursuri de instruire antreprenoriala.

Turismul și ecoturismul: comunicare și diseminare de informatii specifice, precum și schimburi de experienta și bune practici.

Promovarea meșterilor populari din Judetul Maramureș – promovarea zonei, a valorilor sale traditionale și inlesnirea de contacte și parteneriate la nivel local, regional și transfrontalier.

Protectia mediului și experienta partenerilor europeni in rezolvarea problemelor de mediu: informarea și conștientizarea publicului larg; implicarea publicului in activitati practice de protectia mediului.

Educatie – invatarea continua: comunicarea dintre publicul tinta a modului in care acest concept modern este inteles și pus in practica in statele europene; diseminarea de informatii cu privire la reglementarile și politicile UE in domeniul educatiei continue; implicarea in proiecte Erasmus și Erasmus+: instruiri, tabere, seminarii, schimburi de experienta etc.

Agenda digitala – proiecte de familiarizare a publicului cu concepte moderne precum “Cloud computing”; dezvoltarea competentelor digitale; instruiri on-line.

Activitați transfrontaliere cu Ucraina, fie ca aplicant principal, fie ca partener: promovarea și crearea de parteneriate în domeniul turismului local și transfrontalier; promovarea investitiilor locale și transfrontaliere: instruiri, forumuri, schimburi de experienta; realizarea de cercetari tematice prin contactarea directa a grupurilor tinta.

Proprietate intelectuala – prezentarea politicilor și reglementărilor UE in domeniul marcilor și designului, sprijinirea celor interesați in inregistrarea produselor și marcilor.