Am continuat activitățile de promovare ale Pactului Verde European și anul acesta, la invitația Colegiului Național „Vasile Lucaciu”, în Săptămâna Verde, prin realizarea unei activități de dezbatere/concurs pe marginea schimbărilor climatice.
Am discutat împreună cauzele schimbărilor climatice și măsurile de ameliorare (reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră) și atenuare (măsuri de adaptare la schimbările cu care ne confruntăm) pe care statele și indivizii le pot întreprinde pentru a reduce din efectele negative ale modificării climei.
Cum putem genera un impact pozitiv în lupta cu schimbările climatice – un bun punct de pornire îl reprezintă micile schimbări pe care le putem face în activitatea noastră de zi cu zi, pentru a ne reduce amprenta de carbon. (transport sustenabil, alimentație care să prioritizeze legumele/fructele, discuții cu prietenii și familia legat de acțiuni pozitive pentru mediu, reducerea achizițiilor de haine fast fashion)
Măsurile incluse în Pactul Verde European sunt ambițioase și necesită eforturi individuale, precum și investiții pe măsură din bugetele naționale/europene pentru a atinge obiectivul de neutralitate climatică în 2050.