Directoratul Național de Securitate Cibernetică, participă la prima conferință a UE privind politica de securitate cibernetică, eveniment ce va reuni factorii de decizie politică și reprezentanți ai industrie pentru a dezbate punerea în aplicare a politicii în materie de securitate cibernetică și posibile provocări.
Vorbitorii și participanții vor împărtăși bune practici, mărturii și perspective legate de contextele actuale ale politicii de securitate cibernetică din statele membre ale UE.
Conferința este organizată ENISA – Agenția Uniunii Europene pentru Securitate Cibernetică, în colaborare cu Comisia Europeană (DG CNECT).
Conferința va aborda următoarele subiecte:
➖ Dezvoltarea și punerea în aplicare a provocărilor politicii UE de securitate cibernetică
➖ Fișierele cheie ale politicilor de securitate cibernetică: Directiva NIS2 și Legea privind rezistența cibernetică
➖ Programe coordonate de divulgare a vulnerabilităților
➖ Fișiere de politici sectoriale și implicații pentru securitatea cibernetică
➖ Dimensiunea prospectivă a politicii de securitate cibernetică
Mai multe informații despre eveniment: http://bit.ly/3j7HeJK