Joi, 17 Noiembrie 2022, am fost oaspeți ai Liceului Tehnologic Agricol ”Alexiu Berinde” din Seini unde am organizat evenimentul ”AGENDA DIGITALĂ ÎN COMUNITATEA MEA”.
Evenimentul a avut formatul unui atelier de lucru (Workshop) urmat de o dezbatere publică.
Obiectivele acțiunii au fost:
• Creşterea gradului de cunoaştere în rândul grupului țintă cu privire la prioritățile Comisiei Europene pentru perioada 2019 – 2024.
• ”Agenda digitală” trebuie adusă mai aproape de cetățean, instrumentele digitale disponibile trebuie promovate și popularizate pentru a elimina reacția de respingere a acestora, acasă la cetățeni.
Nevoile de informare cărora le-a răspuns evenimentul:
• Măsurile pentru finalizarea şi funcţionarea pieței digitale conectate: protecţia şi portabilitatea datelor, confidenţialitatea comunicațiilor electronice, libera circulaţie a datelor, contractele digitale şi drepturile de autor, TVA pentru comerţul electronic, serviciile audio-vizuale, sistemul de conexiuni WIFI4EU – sunt de mare actualitate, deoarece au impact direct asupra vieţii noastre de zi-cu-zi şi contribuie la îmbunătăţirea şi consolidarea drepturilor cetăţenilor pe piaţa unică europeană prin reducerea costurilor, simplificarea mobilităţii, siguranţa datelor şi creşterea calităţii vieţii.
Temele puse în dezbatere au fost:
• Platforme și Instrumente online pentru cetățeni
• Securitatea cibernetică
La eveniment au participat elevi din grupa de vârstă 12 – 18 ani, profesori, funcționari din administrația publică locală, cetățeni interesați de facilitățile oferite de serviciile online.
Mulțumim conducerii Liceului Tehnologic Agricol ”Alexiu Berinde” din Seini precum și cadrelor didactice participante, Primăriei orașului Seini pentru participare la eveniment, tuturor celor care au contribuit la reușita evenimentului.