Comisia a publicat o cerere de propuneri în scopul acordării unei finanțări de 4,1 milioane EUR pentru monitorizarea și apărarea libertății și pluralismului mass-mediei, prin programul „Europa creativă”.
📸🎙📰
Din această sumă, 1 milion EUR se vor aloca în scopul consolidării suplimentare a poziției consiliilor mass-media și al dezvoltării de standarde jurnalistice, iar restul de 3,1 milioane EUR îi vor permite UE să continue să ofere un mecanism de reacție rapidă menit să protejeze jurnaliștii amenințați după 2023.
Acest mecanism cuprinde instrumente concrete cu ajutorul cărora jurnaliștii expuși riscului vor putea să își desfășoare activitățile profesionale.
Organizațiile non-profit, organizațiile internaționale, universitățile, instituțiile de învățământ și centrele de cercetare din UE și din țările asociate, inclusiv Ucraina, își pot prezenta propunerile până la 20 septembrie 2022.